ՀՊՄՀ

Մագիստրատուրայի և Շարունակական կրթության դիմում-հայտերի առցանց ընդունելություն

Image placeholder

Բանասիրական ֆակուլտետ

Ֆակուլտետը պատրաստում է հայոց լեզվի և գրականության ուսուցիչներ, որոնք դառնում են լավագույն մանկավարժներ:

Image placeholder

Պատմության և հասարակագիտության ֆակուլտետ

Ֆակուլտետը պատրաստում է պատմության և հասարակագիտության ուսուցիչներ, իրավագիտության մագիստրոսներ:

Image placeholder

Սկզբնական կրթության ֆակուլտետ

Ֆակուլտետը միակն է հանրապետության բուհերում, որ պատրաստում է նախադպրոցական կրթական հաստատությունների մասնագետներ և տարրական դասարանների ուսուցիչներ:

Image placeholder

Կենսաբանության, քիմիայի և աշխարհագրության ֆակուլտետ

Ֆակուլտետը պատրաստում է մագիստրոսներ Քիմիայի, Կենսաբանության, Աշխարհագրության, Շրջակա միջավայրի գիտություններ և Լանդշաֆտային պլանավորում մասնագիտություններով:

Image placeholder

Կրթության հոգեբանության և սոցիոլոգիայի ֆակուլտետ

Ֆակուլտետը առաջատար դեր ունի հոգեբանության, մանկավարժության, սոցիոլոգիայի ոլորտներում գիտամանկավարժական կադրերի պատրաստման գործում:

Image placeholder

Օտար լեզուների ֆակուլտետ

Ֆակուլտետում դասավանդող բոլոր դասախոսները պարտադիր վերապատրաստում են անցել արտերկրում, ունեն գիտական կոչումներ և օտար լեզվի իմացության մասնագիտական մակարդակը փաստող հավաստագրեր:

Image placeholder

Մաթեմատիկայի, ֆիզիկայի և ինֆորմատիկայի ֆակուլտետ

Ֆակուլտետը պատրաստում է ուսուցիչներ ֆիզիկա, մաթեմատիկա, ինֆորմատիկա, տեխնոլոգիա և ձեռնարկչություն մասնագիտությունների գծով:

Image placeholder

Գեղարվեստական կրթության ֆակուլտետ

Ֆակուլտետում գործում են երգչախմբեր, ջութակահարների անսամբլ, շրջանավարտներն աշխատում են դպրոցներում, բուհերում, մշակութային, գիտահետազոտական հաստատություններում, իսկ նրանցից շատերը ճանաչված արվեստագետներ են:

Image placeholder

Հատուկ և ներառական կրթության ֆակուլտետ

Ֆակուլտետը միակն է մեր երկրի բուհական համակարգում, որ պատրաստում է հատուկ մանկավարժներ և հոգեբաններ, լոգոպեդներ, արտ-թերապևտներ, էրգոթերապևտներ:

Image placeholder

Կուլտուրայի ֆակուլտետ

Ֆակուլտետը պատրաստում է Լրագրության, Ռեժիսուրայի, Գրադարանագիտության, Թանգարանային գործի և պամամշակութային կառույցների պահպանության, Օպերատորության պրոդյուսերության, Գեղարվեստական լուսանկարչության և Պարարվեստի մանկավարժության մագիստրոսներ:

Բարի գալուստ

Հայկական պետական մանկավարժական համալսարան

aspu.am

Image placeholder
“ Երկրի գլխավոր պետական պաշտոնյան ուսուցիչն է: Վիկտոր Հյուգոյի այս խոսքերը բազմաթիվ սերունդներ են բերել մանկավարժական մայր դարբնոց, որովհետև մեծ է եղել դպրոցի և ուսուցչի կարևորության գիտակցումը: Դպրոցը հասարակության ու պետության հենարանն է, ուսուցիչը՝ հիմնասյունը: Եվ ուրեմն, սիրելի դիմորդներ, մանկավարժական մայր բուհի մագիստրատուրան ուրախ է ողջունել Ձեզ այս պաշտոնական էջում: Սովորենք սովորեցնել: Դա այնքան հաճելի և կարևոր աշխատանք է: ”

— ՀՊՄՀ